Säätiö 2019-07-17T19:20:08+00:00

SÄÄTIÖ

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liiton yhteydessä toimii Aamunkoitto Säätiö, jonka tarkoituksena on kristillisen kansalaiskasvatuksen tukeminen.

Toiminta

Aamunkoitto Säätiön toiminta on käynnistetty uudelleen syksystä 2015 alkaen. Sen tarkoituksena on kristillishenkisen kansalaiskasvatuksen edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
1. tukemalla lasten, nuorten ja aikuisten koulutusta, kasvua ja kehitystä;
2. tukemalla orpo- ja koulukoteja sekä varattomien vanhusten asumisedellytysten parantamista;
3. tukemalla kristillishenkiseen kasvatukseen ja koulutukseen liittyvää tutkimusta;
4. ryhtymällä muihin lain sallimiin edellä mainittua tarkoitusperää edistäviin toimiin.

Säätiö vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, joilla se tukee kristillistä kasvatusta, mm. jäsenjärjestöjen toimintaa, kristillisen kasvatuksen tutkimustyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. Lahjoittaja voi osoittaa lahjoituksensa tiettyihin tarkoituksiin (edellä kohdat 1 – 4) ja ehdottamiinsa ja perustettaviin nimikkorahastoihin.

Säätiön Hallituksen jäsenet 2019

Mikko Puhalainen, puheenjohtaja, Jyväskylä
Marja-Leena Pellikka, varapuheenjohtaja, Lahti
Mikko Laakkonen, rahastonhoitaja ja sihteeri, Espoo
Sakari Arvela, Vantaa
Pasi Hartikainen, Espoo
Petri Lehtonen, Espoo

Säätiön tili – Jämsän Seudun Osuuspankki: FI13 5091 0350 0526 26.

OTA YHTEYTTÄ
Säätiön yhteyshenkilö,  Mikko Laakkonen, mikko.p.laakkonen(at)gmail.com
Postiosoite, Ristiniementie 32 F 29, 02320 Espoo.
Säätiön hallituksen jäsenet tavoittaa Kristillisten koulujen ja päiväkotien Liitto ry:n toimiston kautta,
Tiina Sabu, tiina,sabu(at)kristillinenkoulu.fi, 09-2587 6050 ( varmimmin klo 10:00-11:15).

Historia

Orpo- ja koulukotisäätiö Aamunkoitto lahjoitettiin Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:lle 15 vuotta sitten, koska säätiön toiminta oli lakannut ja lahjoittajat katsoivat kristillisten koulujen ja päiväkotien toiminnan palvelevan hyvin säätiön alkuperäistä tarkoitusta. Orpo- ja koulukotisäätiö aamunkoiton nimi on muutettu 1.9.2015 alkaen Aamunkoitto Säätiöksi.

Orpo- ja koulukotisäätiö Aamunkoitto perustettiin Helsingissä 19.2.1945 lähes 200 henkilön ollessa paikalla. Säätiön kotipaikka oli Jämsä. Säätiön tarkoitus oli kristillishenkisen kansalaiskasvatuksen edistäminen.

Säätiön omaisuutena oli perustajajäsenten lahjoitukset. Säätiöllä oli toimitilat Jyväskylässä Koulukadulla. Säätiön toimintaa valvoi edustajisto ja säätiön asioita hoiti ja päätösvaltaa käytti 7-jäseninen hallitus.

Säätiön perustajajäseniä olivat (19.2.1945) poliisimestari Odin Finellin Kuopiosta, insinööri Eino Järvilehto Jyväskylästä, Fil.maisteri T.O. Koilo Leppävaarasta, Tohtori Ensio Kurki-Suonio Hämeenlinnasta, Fil. tohtori Viljo Nissilä Helsingistä, Opettaja Reino M. Olkkola Jämsästä sekä Opettaja Fred Turunen Tampereelta. Varajäseninä olivat Maanviljelijä Artturi Ahonen Mäntyharjulta, Rovasti K. Ristikankare Jämsästä, Hammaslääkäri Selim Suomela Turusta, Fil.maisteri Vihtori Suviolahti Helsingistä sekä Fil.maisteri Aino Ylppö Imatralta.