Uusi kristillisen kasvatuksen monimuotokoulutus alkaa elokuussa 2017

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto on järjestänyt kristillisen kasvatuksen kesäkursseja pian 30 vuotta. Nyt kurssien pohjalle on rakennettu uusi Suomen teologisessa opistossa järjestettävä monimuotokoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä liiton kanssa. Kurssi on avoin kaikille, mutta edelleen toimii myös kristillisten koulujen ja päiväkotien henkilökunnan perehdyttämiskoulutuksena. Monimuotokoulutuksen ensimmäiselle lähijaksolle on mahdollista osallistua myös erikseen entisen kesäkurssin tapaan.

Kristillisen kasvatuksen koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kristillisen kasvatuksen eri näkökulmiin. Se on tarkoitettu kaikille kristillisen kasvatuksen tehtävästä kiinnostuneille missä tahansa roolissa, kouluissa, päiväkodeissa, seurakunnissa, vapaaehtoisena tai vanhempana.  Koulutus rakentuu siten, että kaikille yhteisten teemojen lisäksi tarjolla on jonkin verran valinnaisuutta ja oppimista edistää myös yhdessäoppiminen eri toimintaympäristöistä tulevien opiskelijoiden kanssa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy kristillisen kasvatuksen raamatullisiin perusteisiin ja filosofiaan
  • perehtyy raamatulliseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen ja ymmärtää
    niiden merkityksen kasvatustehtävässä
  • saa välineitä ja malleja toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen
  • saa aineksia oman kasvattajan identiteetin ja kutsumuksen työstämiseen
  • perehtyy lapsen ja nuoren kehitykseen ja hengellisiin tarpeisiin

Koulutus koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta, joitaa käsitellään limittäin neljän lähijakson sekä niiden välissä tapahtuvan etäopiskelun aikana.

Kristillisen kasvatuksen perusteet -aihekokonaisuudessa perehdytään kristillisen kasvatuksen raamatullisiin perusteisiin, kasvatusfilosofiaan, maailmankuvan ja ihmiskäsityksen merkitykseen, kasvatusperinteisiin ja Jumalan tuntemiseen.

Toimintakulttuurit -aihekokonaisuuden teemoja ovat mm. kunnioittavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen, kristillisen koulun ja päiväkodin tai seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön identiteetti, pedagogiikan kehittäminen, tiimioppiminen, kasvatustehtävän haasteet ja kipupisteet, tasa-arvokysymykset, kasvatustyö seurakunnassa ja kasvatushankkeiden elinkaari.

Identiteetti -aihekokonaisuuden sisältöjä ovat kasvattajan sydän, kasvattajan oma kasvu, identiteetti ja kutsumus, suhteet, lapsen ja nuoren hengellisyys, identiteetin kasvun tukeminen, auktoriteetti, tytöt ja pojat, johtajuus.

Tarkemmat tiedot aikatauluista, ilmoittautumisesta ja hinnoista Suomen teologisen opiston sivuilta.

2017-06-21T11:07:16+00:00 15.06.2017|Yleinen|